walrusspot21
(Newbie)
*

Registration Date: 01-26-2021
Date of Birth: October 14
Local Time: 10-22-2021 at 11:51 PM
Status:

walrusspot21's Forum Info
Joined: 01-26-2021
Last Visit: (Hidden)
Total Posts: 0 (0 posts per day | 0 percent of total posts)
(Find All Posts)
Total Threads: 0 (0 threads per day | 0 percent of total threads)
(Find All Threads)
Time Spent Online: (Hidden)
Members Referred: 0
Reputation: 0 [Details]

walrusspot21's Contact Details
Homepage: http://sc.sie.gov.hk/TuniS/phapduyen.com/hinh-tuong-de-xe/tuong-phat-di-lac-de-xe/
Private Message: Send walrusspot21 a private message.
  
Additional Info About walrusspot21
Sex: Other
Bio: Thường tịch quang có khởi tác dụng chăng? Khởi tác dụng, tác dụng rất lớn. Cõi thật báo đều khởi tác dụng, thì sao thường tịch quang không khởi tác dụng được! Chúng ta có thể nói, trong cõi thật báo khởi tác dụng, là 41 vị pháp thân đại sĩ. Trong thường tịch quang khởi tác dụng, là Chư Phật Như Lai. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Chúng sanh bất luận là nhục thể, là vật chất, hay là tinh thần. Bởi vậy Phật giáo nói về ngũ uẩn quá hay, sắc thọ tưởng hành thức, đây là ngũ uẩn, nói quả là rất hay. Trong một hại bụi, đều bao hàm sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là gì? Là hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất vĩnh viễn ở cùng nhau, vĩnh viễn không tách rời. Có vật chất là có tinh thần, có tinh thần liền có vật chất, không bao giờ phân khai. Cho nên dù vật chất nhỏ đến đâu, nó đều có hiện tượng tinh thần. (Trích từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - 600 Tập)
http://sc.sie.gov.hk/TuniS/phapduyen.com/hinh-tuong-de-xe/tuong-phat-di-lac-de-xe/